ՎԻՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹԻՒՆ

«ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ»-ի Սիրելի Ընթերցող
Մասնակցէ՛ RagMamoul.net -ի Յարաճուն Վերելքի Աշխատանքին
Վիճակահանութեան Տոմս գնելով
Վիճակահանութեան Ձեր ելեկտրոնիկ տոմսը գնելու կամ այլ մանրամասնութեանց համար կարելի է կապուիլ՝ ragmamoul@gmail.com
Կանխայայտ Շնորհակալութիւն Ձեր Քաջալերանքին Համար

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *