ԳԷՈՐԳ ՄԵԼԻՏԻՆԵՑԻ ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ

Գ.Մ.Գ.Մ.-ի Դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2019-ի նոր գործեր ներկայացնելու շրջանը:

            Մրցանակը կ՚ընդունի գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ, կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ լոյս չտեսած գործեր՝ առ ի գնահատում եւ հրատարակութիւն:

            Գրական, իմաստասիրական, պատմական, եկեղեցագիտական, բանասիրական եւ Հայ Մշակոյթի այլ կալուածներուն վերաբերող գործերը, հայերէն կամ օտար լեզուներով գրուած, պէտք է Դատակազմին ամենէն ուշը հասած ըլլան մինչեւ 30 Ապրիլ 2019:

            Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած: Անոնք պէտք է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը 9 պրակէ (144 էջ):

            Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՚արժանանան հրատարակութեան:

            Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ Դատակազմին մաս կը կազմեն՝ Տեարք Ժիրայր Դանիէլեան(ատենապետ), Կարօ Յովհաննէսեան, Յակոբ Պալեան, Նազարէթ Պէրպէրեան եւ Տոքթ. Յովհաննէս Թասլաքեան:

 

Դիւան Գ.Մ.Գ.Մ.-ի  Դատակազմի

Հասցէ՝          

     Armenian Catholicosate of Cilicia

    P.O.Box 70317

    Antelias – Lebanon

     E-Mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org

 

 

Ծանօթ՝ Դատակազմին ղրկուած գործերը հեղինակներուն չեն վերադարձուիր։

            Դիմողներէն կը խնդրուի յատուկ ուշադրութիւն ցուցաբերել

            բնագրի լեզուին եւ ուղղագրութեան։

 

Խնդրանք՝ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *