Հայոց 150 Թագուհիները

Վարդգէս Սուրէնեանցի (1860 – 1921)

«Զապէլ թագուհիի վերադարձը գահին»

 

Հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ թագաւորներու կողքին իրենց ուրոյն տեղը ունեցած են հայոց թագուհիները: Միջնադարուն աւելի քան 100 թագուհի դարձած է Հայաստանի հարեւան քրիստոնեայ տիրութիւններու թագուհին ու իշխանուհին, իսկ անոնցմէ 10-ն՝ Բիւզանդիոյ կայսրուհի: Զանոնք կարելի է անուանել հայ թագուհիներ, ոչ թէ հայոց թագուհիներ: Հայոց թագուհիները եղած են հայոց պետական կազմաւորումներու տիրակալներու կանայք: Ըստ մեզի հասած տեղեկութիւններուն՝ Հայաստանը ունեցած է 150 թագուհի, 103-ը՝ ազգութեամբ հայ, 1-ը՝ ասորի, 8-ն՝ պարթեւ, 6-ը՝ պարսիկ, 2-ը՝ ալան, 9-ն՝ յոյն, 6-ը՝ հռոմէացի, 4-ը՝ վրացի, 10-ն՝ ֆրանսացի, 1-ը՝ մոնկոլ:

Պատմութեան մէջ հայոց թագուհիները օգնած են իրենց ամուսիններուն, մասնակցած են երկրի կառավարման ու պաշտպանութեան գործին: Ստորեւ ներկայացուած են Հայոց պատմութեան յայտնի 150 թագուհիները:

 

 • Սոսեմ –  ԱՐԱՄ
 • Եփիգէ –  ԱՐԱՄԷ
 • Արքանա –  ԱՐԱՄԷ
 • Արարանսա –  ՍԱՐԴՈՒՐԻ  Ա.
 • Նայիրա –  ԻՇՊՈՒԻՆԻ
 • Թարիրիա –  ՄԵՆՈՒԱ
 • Թիլամա –  ԻՆՈՒՇՊՈՒԱ
 • Բագենա –  ԱՐԳԻՇՏԻ  Ա.
 • Սուսարատու –  ՍԱՐԴՈՒՐԻ  Բ.
 • Ռուսայինա –  ՌՈՒՍԱ  Ա.
 • Հասիս –  ԱՐԳԻՇՏԻ  Բ.
 • Կոթոն –  ՌՈՒՍԱ  Բ.
 • Օրաշ –  ՍԱՐԴՈՒՐԻ  Գ.
 • Ուրանիս –  ՍԱՐԴՈՒՐԻ  Դ.
 • Պատար –  ԱՐԳԻՇՏԻ  Գ.
 • Ծիրանէ –  ԷՐԻՄԵՆԱ.
 • Հուծան –  ՌՈՒՍԱ  Գ.
 • Կապուտան –  ՌՈՒՍԱ  Դ.
 • Ասարհատոնիա –  ՊԱՐՈՅՐ  ՍԿԱՅՈՐԴԻ
 • Ծամծամ –  ՀՐԱՉԵԱՅ
 • Վանուհի –  ԵՐՈՒԱՆԴ  Ա.  ՍԱԿԱՒԱԿԵԱՑ
 • Զարուհի –  ՏԻԳՐԱՆ  ԵՐՈՒԱՆԴԵԱՆ
 • Տիգրանուհի –  ՀԻՏԱՐՆԷՍ  Ա.  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Միհրանա –  ՀԻՏԱՐՆԷՍ  Բ.  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Սիփանէ –  ՀԻՏԱՐՆԷՍ  Գ.  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Ասատերա –  ԱՐՏԱՇԻՐ  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Հռոտոգունէ –  ԵՐՈՒԱՆԴ  Բ.  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Ծովինար –  ՎԱՀԷ  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Նանէ –  ԵՐՈՒԱՆԴ  Գ.  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Արեգ –  ՎԱՆԱՆԷՍ
 • Երուանդուհի –  ԵՐՈՒԱՆԴ  Դ.  ՎԵՐՋԻՆ
 • Սամոսիա –  ՍԱՄՈՍ  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Հիերաքսիա –  ԱՐՇԱՄ  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Անտիոքիա –  ՔՍԵՐՔԵՔԷՍ  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Աստղիկ –  ԶԱՐԵՀ  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Լուսատիկին –  ԱՐԿԱԹԻԱՍ  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Հուտոմիա –  ՄԵՀՐՈՒԺԱՆ  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Մորճ –  ԱՐՏԱՆԷՍ  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Ասպանուշ –  ՊՏՂՈՄԷՈՍ  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Արտասա –  ՍԱՄՈՍ  Բ.
 • Արշանուշ –  ՄԻՀՐԴԱՏ  ԿԱԼԻՆԻԿՈՍ  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Ոսկեմայր –  ԱՆՏԻՈՔՈՍ  Ա.  ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Հայամա –  ԱՆՏԻՈՔՈՍ  Դ. ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
 • Սաթենիկ –  ԱՐՏԱՇԷՍ  Ա.  ԲԱՐԻ
 • Դշխօ –  ԱՐՏԱՒԱԶԴ  Ա.
 • Անահիտ –  ՏԻԳՐԱՆ  Ա.
 • Հուտոմիա –  ՏԻԳՐԱՆ  Բ.  ՄԵԾ
 • Կլէոպատրա –  ՏԻԳՐԱՆ  Բ.  ՄԵԾ
 • Համասփիւռ –  ՏԻԳՐԱՆ  Բ.  ՄԵԾ
 • Սոսեմ-Զոսիմա –  ՏԻԳՐԱՆ  Բ.  ՄԵԾ
 • Զահանիրա –  ՏԻԳՐԱՆ  ԿՐՏՍԵՐ
 • Արաքսա –  ԱՐՏԱՒԱԶԴ  Բ.
 • Սասա –  ԱՐՏԱՇԷՍ  Բ.
 • Ջանամա –  ԱՐՏԱՇԷՍ  Բ.
 • Օգտաւա –  ՏԻԳՐԱՆ  Գ.
 • Էրատօ –  ՏԻԳՐԱՆ  Դ.
 • Հարմոնիա –  ԱՐՏԱՒԱԶԴ  Գ.
 • Արշակադուխտ –  ՎԱՂԱՐՇԱԿ
 • Անուշ –  ԱՐՏԱՒԱԶԴ  Դ.
 • Էլեկտրա –  ՏԻԳՐԱՆ  Ե.
 • Բագրատուհի –  ԶԵՆՈՆ-ԱՐՏԱՇԷՍ
 • Շահասպդուխտ –  ԱՐՇԱԿ  Ա.
 • Զենոպիա –  ՀՌԱԴԱՄԻԶԴ
 • Մայա –  ԿՈՏԻՍ
 • Բակուրադուխտ –  ՏՐԴԱՏ  Ա.
 • Ճերմակուհի –  ՏՐԴԱՏ  Ա.
 • Կապիտոլա –  ՏԻԳՐԱՆ Զ.
 • Սանդուխտ –  ՍԱՆԱՏՐՈՒԿ  ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
 • Սիրունիկ –  ԱՇԽԱԴԱՐ-ՇԻԴԱՐ
 • Նազենիկ –  ՊԱՐՏԱՄԱՍԻՐ
 • Վաղարշուհի –  ՎԱՂԱՐՇ  ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
 • Սիլուա –  ՍՈՀԵՄՈՍ
 • Մագետա –  ԲԱԿՈՒՐ  ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
 • Արշամուհի –  ՎԱՂԱՐՇ  Բ.  ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
 • Խոսրովանուշ –  ԽՈՍՐՈՎ  Ա.  ՄԵԾ  ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
 • Նուշիկ –  ԱՐՏԱՒԱԶԴ  Ե.
 • Սասանդուխտ –  ՈՐՄԻԶԴ-ԱՐՏԱՇԻՐ
 • Ներսեհանուշ –  ՆԵՐՍԵՀ
 • Աշխէն –  ՏՐԴԱՏ  Գ.  ՄԵԾ
 • Ճախրուհի –  ԽՈՍՐՈՎ  Բ.  ԿՈՏԱԿ  ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
 • Բամբիշ –  ՏԻՐԱՆ
 • Փառանձեմ –  ԱՐՇԱԿ  Բ.  ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
 • Օլիմպդիա –  ԱՐՇԱԿ  Բ. ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
 • Զարմանդուխտ –  ՊԱՊ
 • Ռոմելա –  ՎԱՐԱԶԴԱՏ  ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
 • Վարդանդուխտ –  ԱՐՇԱԿ  Գ.  ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
 • Սմբատուհի –  ՎԱՂԱՐՇԱԿ
 • Զրուանդուխտ –  ԽՈՍՐՈՎ  Գ.  ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
 • Գեղանուշ –  ՎՌԱՄՇԱՊՈՒՀ
 • Շապուհդուխտ –  ՇԱՊՈՒՀ  ՊԱՐՍԻԿ
 • Քնքուշ –  ԱՐՏԱՇԷՍ  Բ.  ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
 • Հայրանուշ –  ԱԲԳԱՐ Է.
 • Յովանդուխտ –  ԱԲԳԱՐ  Ը.
 • Սուիիա –  ԱԲԳԱՐ  Թ.
 • Հարումա –  ՎԱՉԷ
 • Շուշանիկ –  ՎԱՉԱԳԱՆ  Գ.  ԲԱՐԵՊԱՇՏ
 • Գրիգորանուշ –  ՀԱՄԱՄ  ԱՐԵՒԵԼՑԻ
 • Կատրանիդէ –  ԱՇՈՏ  Ա.  ՄԵԾ  ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
 • Աշոտդուխտ –  ՍՄԲԱՏ  Ա.  ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
 • Սահականուշ –  ԱՇՈՏ  Բ.  ԵՐԿԱԹ  ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
 • Մարիամ –  ԱԲԱՍ  ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
 • Խոսրովանուշ –  ԱՇՈՏ  Գ.  ՈՂՈՐՄԱԾ  ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
 • Կատրանիդէ –  ՍՄԲԱՏ  ՏԻԵԶԵՐԱԿԱԼ  ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
 • Կատրանիդէ –  ԳԱԳԻԿ  Ա.  ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
 • Շուշան –  ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ  ՍՄԲԱՏ  ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
 • Ֆլորա –  ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ  ՍՄԲԱՏ  ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
 • Թագուհի –  ԱՇՈՏ  Դ.  ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
 • Գրիգորադուխտ –  ԳԱԳԻԿ-ԽԱՉԻԿ  ԱՐԾՐՈՒՆԻ
 • Մլքէ –  ԳԱԳԻԿ-ԽԱՉԻԿ  ԱՐԾՐՈՒՆԻ
 • Գուրգէնդուխտ –  ԱՇՈՏ-ԴԵՐԵՆԻԿ  ԱՐԾՐՈՒՆԻ
 • Կատա –  ԱԲՈՒՍԱՀԼ-ՀԱՄԱԶԱՍՊ  ԱՐԾՐՈՒՆԻ
 • Դերենիկուհի –  ԱՇՈՏ-ՍԱՀԱԿ  ԱՐԾՐՈՒՆԻ
 • Գայիանէ –  ԳՈՒՐԳԷՆ-ԽԱՉԻԿ  ԱՐԾՐՈՒՆԻ
 • Խոշուշ –  ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ-ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ
 • Փառիսուհի –  ՄՈՒՇԵՂ  Ա.
 • Գորանդուխտ –  ԱԲԱՍ  ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
 • Գորանդուխտ –  ԳԱԳԻԿ  ԱԲԱՍԵԱՆ-ԿԱՐՍԵՑԻ
 • Արուսեակ –  ԳՈՒՐԳԷՆ-ԿԻՒՐԻԿԷ
 • Զօրակրցել –  ԴԱՒԻԹ  ԱՆՀՈՂԻՆ
 • Հռիփսիմէ –  ԿԻՒՐԻԿԷ  Ա.  ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
 • Մամքան –  ԱԲԱՍ  Ա.
 • Ռուզուքան –  ԴԱՒԻԹ  ԿԻՒՐԻԿԵԱՆ
 • Սեդա –  ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ-ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ
 • Շահանդուխտ –  ՍՄԲԱՏ  Ա.  ՍԱՀԱԿԵԱՆ
 • Քուպդիդուխտ –  ՎԱՍԱԿ  Ա.
 • Սոփի –  ԱՄԲԱՏ  Բ.  ԱՇՈՏԵԱՆ
 • Շահանդուխտ –  ԳՐԻԳՈՐ  Ա.  ԱՇՈՏԵԱՆ
 • Հրանուշ –  ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ  ՍԵՒԱԴԵԱՆ
 • Մարիամ –  ԳՐԻԳՈՐ  Բ.
 • Կատա –  ՀԱՍԱՆ  ԳԵՌԱՔԱՐԵՑԻ
 • Մամա –  ՀԱՍԱՆ  ԳԵՌԱՔԱՐԵՑԻ
 • Զաբլուն –  ԼԵՒՈՆ  Բ. ՄԵԾԱԳՈՐԾ
 • Սիպիլ –  ԼԵՒՈՆ  Բ. ՄԵԾԱԳՈՐԾ
 • Զապէլ թագուհի –  ԱՆԴՐԷԱՍ
 • Կեռան –  ԼԵՒՈՆ  Գ.
 • Մարգարիտա –  ՀԵԹՈՒՄ  Բ.
 • Մարգարիտա –  ԹՈՐՈՍ  Ա.
 • Զապէլ –  ԿԻԼԻԿԵԱՆ  ՍՄԲԱՏ
 • Խաթուն –  ԿԻԼԻԿԵԱՆ  ՍՄԲԱՏ
 • Բէատրիչէ –  ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ  Բ.
 • Ագնէս –  ԼԵՒՈՆ  Դ.
 • Զաբլուն –  ՕՇԻՆ  Ա.
 • Յովհաննա –  ՕՇԻՆ  Ա.
 • Ալիս –  ԼԵՒՈՆ  Ե.
 • Կոստանդիա –  ԼԵՒՈՆ  Ե.
 • Կանդակուզենիա –  ԿՒԻՏՈՆ-ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ
 • Մարիուն –  ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ  Դ.
 • Օշինդուխտ –  ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ  Դ.
 • Մարգարիտա –  ԼԵՒՈՆ  Զ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *