Տակաւին

*ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ*

Իբրեւ սրտի պարտք հիացմունքի, սէրս կ’ուզեմ յայտնել այն հսկային՝ որ «Անչար» չըլլալո՞ւն ինքզինք ՉԱՐԵՆՑ մկրտեց փոխարինելով Սողոմոնեանը, թէ պարզապէս ըմբոստ ոգին էր, որ խօսեցաւ իր պատանի հոգւոյն մէջ: Ո՞վ գիտէ:

Դպրոցական օրեր, երաժշտական պահ. Համբարձում Պէրպէրեան եւ՝ «Ես իմ անուշ Հայաստանի» ի՛ր յօրինմամբ պիտի սորվէինք: Տխուր էր եղանակը. հարց տուինք ուսուցիչին, որ ըսաւ թէ այդ ժամանակաշրջանի արդիւնք է, երբ տխուր էր մթնոլորտը. իսկ ա՛յն ինչ կը հնչէր Խ. Հայաստանէն, բառերը շեշտուած էին ու ընթացքը՝ արագ:

Դպրոցական օրեր. հայ գրականութիւն. Վահէ Վահեանի կողմէ պատրաստուած հայերէնի դասագիրք, իսկ ինք՝ դասատու, գեղեցիկ համադրում: «Տաղ Մեռեալներին»ը ներառուած էր: Մանրամասնօրէն, տող առ տող, ըմբոշխնեցինք վերլուծումները, բանաստեղծին շունչով: Հարցումներ կ’ուղղէինք իրեն ինչ որ հայերէնի կամ գրական մարզին կը պատկանէր:

Հետաքրքրութիւն աւելցաւ Չարենցի մասին ու ահա «Սոմա» երկարաշունչ քերթուածը.-

Որպէս քուրմը Գանգէսի,
Կարօտակէզ, սիրակէզ-
Կեանքս տուե՜լ եմ լոյսիդ
Եւ երգում եմ քեզ
:

Բախտաւորութիւն էր իրապէս ունենալ ուսուցիչներ, ինչ որ մեր սերունդը ունեցաւ: Ունէինք ա՛յլ բանաստեղծ ուսուցիչ մը՝ Զ. Մելքոնեան ու հարց տուինք (Չարենցասիրութեան մէջ առանձին չէի) իրեն թէ ի՛նչ է «Սոմա»ն, Չարենցի «Սոմա»ն: Ըսաւ որ գիննի անուն է ու վերջ: Անշուշտ յուսախաբուեցանք:

Ուրեմն, պարբերաբար քով քովի գալով կը սերտէինք Չարենցը, միտքեր շօշափելու, փոխանակելու: Իսկ եթէ հարցում ունենայինք կը դիմէինք Վահէ Վահեանին իբրեւ լրիւ եւ ամբողջական պատասխանի հաւաստիութեամբ եւ այդ կ’ունենայինք, քանի որ երբեմն այնպիսի՛ անվերլուծելի միտքերու կը հանդիպէինք, մենք, պատանիներս, ինչպիսին էր.-

Բո՛րբ աչքերիդ նայուածքը թող
Արիւնոտէ սիրտս հիմա –
Ե՛ւ թո՛ղ տեսնի սիրտս վառուող

Մահուան մէջ – սէր, սիրոյ մէջ – մահ…
Եկուր ալ հասկցիր «մահուան մէջ – սէր, սիրոյ մէջ – մահ» բայց «բանալի» մը ունէինք, որ ուսուցիչը սիրայօժար կը տրամադրէր իր ժամերէն, եթէ պէտք ըլլար, իր բնակարանին մէջ իսկ:

Գալով Չարենցի մահուան առեղծուածին, կեանքի վերջին տարիներու վերիվայրումներուն թէ՛ իր անձնական եւ թէ ընդհանուր մեր ազգային հասարակական ու վաղաժամ մահուան, բանտարկութեան դժնդակ պարագաներու տակ պատահած, քիչ մը սփոփարար, իր անձին վերաբերեալ, ա՛յն էր թէ՝ եթէ նոյնիսկ արտաքին, Խ. Միութեան ընդհանուր քաղաքականութեան զոհը չըլլար, արդէն իսկ հիւծած էր իր մարմինը, ինչ որ Վահեան կը հաստատէր, եւ թէ ինք արդէն դարձած էր իմաստուն՝ չծերացած, ակնարկելով Չարենցի մէկ քառեակին՝ նուիրուած Յ. Թումանեանին:

Կրակ կայ սրտիս մէջ, կրակ կայ
Գալիքը կ’ուզեմ որ արագ գայ
Անդարձ է կարօտը երգիս…

Գրասենեակային գրող չեղաւ, այլ երբ պէտք էր միացաւ կամաւորական գունդին եւ ուղղուեցաւ Վան: Գործնական հայրենասիրութիւն:

Երբ յարաբերաբար ազատ շունչ փչեց Խ. Միութեան երկիրներուն, ի մասնաւորի մեր Հայաստանին, Չարենց «շունչ առաւ»: Չարենցագիտութիւնը եղաւ առանձին թեմա ու տակաւին «հանքափորներ» կը պեղեն յայտնելու լոյսին բերելու նոր մարգարիտներ:
Աւարտելով, լումա իբրեւ պարտք, մի քանի տող.-

ՅԱՐԴԱԳՈՂԻ ՃԱՄԲՈՐԴՆԵՐԸ

Թաղուած մնաց իմ աչերում մի անհուն
Կապուտաչեայ երջանկութեան առասպել
Մի երկնային առնչութեան պատմութիւն:

Ինչ որ մեր երազն ու իղձն է ՏԱԿԱՒԻՆ…ազգովի՛ն եւ ի՜նչ դժբախտութիւն… Անկախութեան մէջ, որ քառորդ դարէ բաժինն է հայրենիքին:
«Թաղուած մնաց…»

Ու ՏԱԿԱՒԻՆ.
Արդեօք ե՞րբ «Կապուտաչեայ երջանկութիւն»ը պիտի ապրինք հողի վրայ հայրենի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *