Քաղաքակրթութեան Եւ Խայտառակութեան Չափանիշներ

*ՍԵՒԱԿ  ՅԱԿՈԲԵԱՆ*

Կան քաղաքակրթութիւն մը արժեւորելու զանազան չափանիշեր: Կարելի է ազգի մը քաղաքակրթութեան աստիճանը չափել պարզապէս ստուգելով, որ այդ ժողովուրդը ինչպէ՞ս կը վերաբերի իր շուրջը ապրող անասուններուն  հետ:

Վերի նկարը  Սինկափուրի մէջ գտնուող «կանաչ» կամուրջ մըն է: Ան մայրուղիին վրայ շինուած է անտառները կապելով իրար, որպէսզի բնութեան մէջ գտնուող կենդանիները ապահով եւ հանգիստ տեղափոխուին…:

Եկէք մէյ մը բաղդատենք մե՛ր միջավայրն ու կենցաղը վերոյիշեալին հետ. թէ նոյնիսկ բաղդատելու մասին մտածելը ամօթ է, երբ մեր մօտ մարդ արարածը մայրուղիին վրայէն տեղափոխուելու հանգիստ կարելիութիւնը չունի, ալ ո՜ւր մնաց անասունները…:

Եւ տակաւին բնութեան պահպանութեան մասին խօսելու յանդգնութիւնը կ՛ունենան՝   քաղաքակրթութեան օրրա՜ն համարուող այս երկիրին ղեկավարները, որոնք անոր անցեալի արժէքներուն ինքնակոչ ժառանգներն ալ կը սեպեն իրենք զիրենք, մինչ աղբերու հարցով խայտառակուած են աշխարհի երեսին…։

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *