Միացեալ Նահանգներ Հայաստանը Անվտանգ Կը Համարէ Ամերիկացիներու Ճանապարհորդութիւններու Համար

ԱՄՆ Արտաքին գործոց նախարարութիւնը ներկայացուցած է իր քաղաքացիներուն ճանապարհորդութիւններու անվտանգութեան մասին իրազեկելու նոր համակարգը, որուն ծիրէն ներս բոլոր երկիրները բաժնուած են 4 կարգի:

 Հայաստանը յայտնուած է երկիրներու առաջին կարգին մէջ` Normal Precautions, այսինքն` ճանապարհորդելու ընթացքին անհրաժեշտ է հետեւիլ զգուշութեան սովորական միջոցներու:

«News.am»-ի փոխանցմամբ` այս կարգի վերաբերեալ գերատեսչութեան պարզաբանման մէջ նշուած է. «Սա ապահովութեան վտանգի համար ամենացած խորհրդատուական մակարդակն է: Որեւէ միջազգային ճանապարհորդութիւն որոշ վտանգ կը պարունակէ: Միւս երկիրներու պայմանները կրնան տարբերիլ Միացեալ Նահանգներու պայմաններէն եւ որեւէ ատեն փոփոխուիլ»:

Վրաստան նոյնպէս առաջին կարգի մէջ է: Իսկ ահա Ազրպէյճան մտած է  երկրորդ կարգի մէջ` Increased Caution, այսինքն` ճամբորդելու ատեն անհրաժեշտ է անվտանգութեան միջոցներու հետեւիլ: Կը նշուի, որ սա կապուած է երկրին մէջ ահաբեկչութեան սպառնալիքի հետ: «Ահաբեկչական խումբերը կը շարունակեն Ազրպէյճանի մէջ հնարաւոր ահաբեկչութիւններ ծրագրել: Ահաբեկիչները կրնան յարձակիլ զբօսաշրջային վայրերու, փոխադրամիջոցներու հանգոյցներու, շուկաներու/առեւտուրի կեդրոններու, տեղական ինքնակառավարման կառոյցներու, այգիներու, մարզական եւ մշակութային մեծ ձեռնարկներու, ուսումնական հաստատութիւններու, օդակայաններու եւ հասարակական այլ վայրերու վրայ»:

Ռուսիա ու Թուրքիա կը մտնեն երրորդ կարգի մէջ` Reconsider Travel, այսինքն` «ճամբորդելէն առաջ մէկ անգամ եւս մտածեցէք»: Սա անվտանգութեան «լուրջ» սպառնալիք կը նշանակէ:

Թուրքիոյ մասին, բացի ահաբեկչութեան սպառնալիքէ, կը նշուի նաեւ «կամայական ձերբակալութիւններ»-ու վտանգը: «Գործող արտակարգ իրավիճակի համաձայն` անվտանգութեան ուժերը ենթադրեալ ահաբեկչական կազմակերպութիւններուն պատկանելու համար կասկածեալներուն կը ձերբակալեն սուղ կամ գաղտնի ապացոյցներու եւ հիմնաւորումներու հիման վրայ, որոնք քաղաքականապէս պատճառաբանուած կը թուին: ԱՄՆ քաղաքացիներուն համար նաեւ ուղեւորութիւններու արգելք կիրարկուած է, որ անոնց թոյլ չէ տուած Թուրքիայէն հեռանալ: Ժողովներուն, բողոքներուն եւ ցոյցերուն մասնակցութիւնը, որոնց Թուրքիոյ կառավարութիւնը ակնյայտօրէն հաւանութիւն չի տար, կրնան կալանաւորման յանգեցնել: Թուրքիոյ կառավարութիւնը ձերբակալած եւ արտաքսած է ԱՄՆ քաղաքացիներ, որոնց իրենց փաստաբանին կամ ընտանիքի անդամներուն հասանելիութեան թոյլտուութիւն չէ տրամադրուած, իսկ ձերբակալուած ԱՄՆ քաղաքացիներուն, որոնք նաեւ Թուրքիոյ քաղաքացիութիւն ունին, սովորաբար հիւպատոսական հասանելիութիւն չէ տրամադրուած:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *