Արցախը Պիտի Ներկայացուի Զբօսաշրջութեան Ոլորտի Ամենամեծ Ցուցահանդէսին

Արցախի Հանրապետութիւնը միացած է Պերլինի մէջ տեղի ունեցող «Միջազգային զբօսաշրջային պորսա»ի ցուցահանդէսին: Անիկա զբօսաշրջութեան ոլորտի աշխարհի մէջ իրականացող ամենամեծ ցուցահանդէսն է, կը հաղորդէ «Երկիր մետիա»ն:

Աշխարհի տարբեր երկիրներու զբօսաշրջային ընկերութիւններ, օդանաւային ընկերութիւններ ու հիւրանոցներ կը ներկայացնեն իրենց երկիրն ու արտադրանքը:

«Միջազգային զբօսաշրջային պորսա»ի ցուցահանդէսը տեղի կ՛ունենայ ամէն տարի` Գերմանիոյ մայրաքաղաքին մէջ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *