Մղիչ Ազդակներ Պէտք Են Քաջալերելու Համար Աղբերու Վերամշակումը. Կենսոլորտի Նախարար

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –Մղիչ եւ յստակ ազդակներ պէտք են քաջալերելու համար քաղաքապետութիւններն ու լիբանանի բնակիչները իրենց արտադրած աղբը մասնատելու իր սկզբնաղբիւրէն սկսեալ, ըսաւ կենսոլորտի նախարար Ֆատի Ժրէյսաթի:

«Աշխարհի տարածքին քաջալերական պայմաններ կան, որոնք ժողովուրդը կը մղէ աղբերու տարանջատումին եւ վերամշակման սկսեալ իրենց բնակարաններէն: Մենք նման բան չունինք: Մենք պէտք է մտածենք այս բանին մասին». Ըսաւ նախարարը:

Քաղաքապետութիւններու Միութեան առջեւ նախարարը ներկայացուց իր տեսութիւնը ինչ կը վերաբերի վերամշակման առաջնահերթութիւններուն:

Աղբերու հարցի գլխաւոր լուծումը կը սկսի անոր արտադրութեան քանակին նուազեցումով. աւելցուց ան:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *