Ելեւմտական Նախարարը Պիւտճէի Նախագիծը Փոփոխութեան Ենթարկած է

ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – Ելեւմտական նախարար Ալի Հասան Խալիլ, Երեքշաբթի, կառավարութեան ներկայացուցած է 2019 թուականի պետական պիւտճէի փոփոխուած նախագիծը:

Խալիլիի ներկայացուցած պիւտճէի նախորդ նախագիծը վերանայուած էր Ելեւմտական նախարարութեան հաշուեցոյցին հիման վրայ։

«Ֆինանսական իրավիճակին լոյսին տակ՝ նախագիծը խստացուած է»,- ըսուած է յայտարարութեան մէջ:

Հարիրի եւ Խալիլ նախապէս յայտնած էին, որ պիւտճէն պիտի ներառէ խնայողութիւններու միջոցներ եւ կրճատումներ՝ պակսեցնելու համար ծախսերը, որոնք անցեալ տարուան ընթացքին հասած էին 6.7 միլիառ տոլարի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *