Թրքական Առք ու Վաճառքի Կայքի Մէջ Հայ Միջնադարեան Մանրանկարչութեան Բացիկներ Վաճառքի Հանուած են

Թուրքիոյ մէջ յայտնի առք ու վաճառքի կայքի մը մէջ վաճառքի դրուած են քրիստոնէական պատկերներով հայ միջնադարեան մանրանկաչութեան 16 բացիկներ:

Վաճառողը նշած է, թէ վաճառքի հանուած է բացիկներու հազուագիւտ հաւաքածոյ` հայկական սրբապատկերներով:

16 բացիկի համար վաճառողը կը պահանջէ 300 տոլար:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *