• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Խմբագրական Ազդ. Նորութիւն «Զարթօնք»էն

17.10.2018   01:28

Յետայսու, «Զարթօնք»ի մէջ լոյս տեսնող կարգ մը լուրերու եւ մանաւանդ թերթիս արտադրութիւնը հանդիսացող հարցազրոյցներու կամ հաղորդագրութիւններու առնչուող տեսերիզները մեր տպագիրին ընթերցողներուն տրամադրութեան տակ կը դնենք գրութեան կողքին տեղ գտած QR ծածկագրին միջոցաւ:

Ծածկագրեն կրնան օգտուիլ բոլոր անոնք, որոնք ունին QR code reader կամ scanner բջիջային հեռախօսի յաւելուածը (application):

«Զարթօնք»ի այս նորութիւնը համեստ փորձ մըն է տպագիրը համացանցային աշխարհին հետ կամրջելու ու համարկելու, որուն առաջին անգամ օգտագործումի որպէս թուական խորհրդանշականօրէն ընտրեցինք երէկուայ թուականը՝ 16 Հոկտեմբեր 2018, որ տարեդարձն էր Հայ տպագիր առաջին թերթին՝ Հնդկաստանի Մատրաս քաղաքին մէջ Յարութիւն Շմաւոնեանի հրատարակած «Ազդարարին»:

Նշենք, որ 16 Հոկտեմբերը Հայրենիքի մէջ կը նշուի, որպէս Հայ Մամուլի օր: Այս առիթով կը շնորհաւորենք հայրենիքի թէ հայկական սփիւռքներու մէջ հրատարակուող մեր պաշտօնակիցները, անոնց մաղթելով յաջողութիւն:

Մինչ նորարարութիւններու մէջ շատ յաճախ առաջին ու ռահվիրայ «Զարթօնք»ի տպագրին, թէ ելեկտրոնայինին կը մաղթենք յարատեւ վերելք եւ զարգացում:

«Խմբ.»

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր