• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Նազարէթ (Նազօ) Յակոբ Քէլէշեան կ՛արտաքսուի ՌԱԿի շարքերէն

22.09.2018   23:43

ԱՐՏԱՔՍՈՒՄ

Կուսակցութիւնն ու անոր օրկանները հրապարակաւ եւ ընկերային համացանցի վրայ վարկաբեկելու իր փորձերուն համար ինչպէս նաեւ  Հայրենի պետութեան հետ կուսակցութեանս կապերը խաթարել միտող, նաեւ Լուսաւորչակերտ Էջմիածնայ Մայր Եկեղեցին նուաստացնել ձգտող իր հրապարակային գրառումներուն ու արտայայտութիւններուն համար Նազարէթ (Նազօ) Յակոբ Քէլէշեան կ՛արտաքսուի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան շարքերէն: 

Վերոյիշեալ անձին հետ կուսակցական գետնի վրայ ոեւէ գործակցութիւն, տուեալ ընկերուհին կամ ընկերը կ՛ենթարկէ կարգապահական պատշաճ միջոցառումի:

ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր