• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Լոյս Տեսաւ «Հայ Իրականութիւնը՝ Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի Գրիչէն» Հատորը

16.05.2019   10:35

Գիրքը կազմեց եւ ծանօթագրեց Պետրոս Թորոսեան:

Էջադրում, ձեւաւորում, լուսանկարներու մշակում, յատուկ անուններու ցանկագրում եւ հրատարակում՝ Շիրակ Հրատարակչատան, Պէյրութ, 2019, 728 էջ:

Ստանալու համար դիմել «Զարթօնք»ի խմբագրատուն:

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր