• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏԻԿԵԱՆ (1908 – 1981)

08.02.2019   02:03

«Ծաղիկի Շուկայ Սենի Ափին»

 

Գրիգոր Պետիկեան ուսանած  է Փարիզի գեղարուեստի դպրոցին մէջ Ժիւլեանի ակադեմիային մէջ։ Գեղնկարիչը բանաստեղծօրէն ու վաւերականօրէն  վերապատկերէ կեանքի փոքրիկ կտորներ։ Անհատական ցուցահանդէսներով հանդէս է եկած է Լոզանի մէջ (1945), Գահիրէի մէջ (1949), Փարիզի մէջ (1950, 1952, 1958), Նիւ Եորքի մէջ (1955, 1956)։ Իր ստեղծագործութիւններէն կը  գտնուին Հայաստանի ազգային պատկերասրահին մէջ:

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր