• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Պատմութեան Մէջ Այսօր. ԶԱՊԷԼ ՄԱՐԻԱՄ ՔՆՈՐՈԶՈՎԱ

12.01.2019   00:01

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – Զապէլ (Մարիամ, ամուսնոյն ազգանունով՝ Քնորոզովա, 1858, Պիթլիս – 12 Յունուար 1926, Թիֆլիս), հայ դերասանուհի։

Աւարտած է Նոր Նախիջեւանի հանրակրթական հաստատութիւնը։ Բեմ բարձրացած 1879-ին՝ Սոֆիայի դերով (Քարամզինի «Սոֆիա»):

1881-1923-ին աշխատած է Թիֆլիսի մէջ: Անդրկովկասի քաղաքներուն մէջ տարբեր խումբերու հետ ելոյթ ունեցած է։ Եղած է Պետրոս Ադամեանի, Սիրանոյշի, Յովհաննէս Աբելեանի մշտական խաղընկերը։

1880-ական թուականներուն Պ. Ադամեանի հետ Տեզտեմոնայի (Շէյքսփիրի «Օթելլօ») եւ Ռոզալիայի (Ճիաքոմեթիի «Ոճրագործի ընտանիքը») դերերով հանդէս եկած է Ռուսիոյ շարք մը քաղաքներուն մէջ։

1908-1909-ին «Աբելեան-Արմէնեան» խումբին հետ եղած է Թուրքիա, 1912-ին՝ Մոսկուա։

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր