• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Վերականգնվել է Գեղարքունիքի մարզի մի շարք համայնքներ Մարտունիին կապող հիմնական ավտոճանապարհը

27.10.2017   09:00

Sorry, this entry is only available in Ամհարերեն.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր