• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հայաստանի Մէջ Ելեկտրոնային Բժշկական Գրադարան Կը Ստեղծուի

20.02.2017   20:32

Ապագայ բժիշկները շուտով հնարաւորութիւն պիտի ունենան օգտուելու ելեկտրոնային բժշկական գրադարանէն: Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին եւ Մ. Հերացիի անուան պետական բժշկական համալսարանի ուսանողական խորհրդարանին նախաձեռնութեամբ՝ կը ստեղծուի ելեկտրոնային բժշկական գրադարան:

Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հասարակայնութեան հետ կապերու ծառայութեան փոխանցած տեղեկութիւններով՝ ծրագիրին ծիրէն ներս կը ստեղծուի եռաբաղադրեալ ելեկտրոնային կայք: Անիկա պիտի ունենայ ելեկտրոնային գրադարան, յատուկ բաժիններու մէջ ներառուած պիտի ըլլան փորձնական նիւթեր եւ տեսանիւթեր: Իւրաքանչիւր ուսանող եւ դարմանատան ուսանող՝ իր ուրոյն մուտքի ծածկագիրով՝ հնարաւորութիւն պիտի ունենայ մուտք գործելու նշուած թուային հարթակ եւ ըստ ուսումնական տարիներու` համապատասխան գրականութիւն ստանալու:

«Ելեկտրոնային բժշկական գրադարան»-ին մէջ ներառուած ուսումնական փորձարկումներուն միջոցով՝ ուսանողները պիտի ստուգեն եւ ամրապնդեն իրենց գիտելիքները: Կայքը պիտի ունենայ նաեւ տեսադասընթացի բաժին, ուր զետեղուած պիտի ըլլան օրինակելի դասախօսութիւնները, որոնք հնարաւորութիւն պիտի տան ցանկացած պահու վերյիշելու անհրաժեշտ նիւթը:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր