• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Վանի Մէջ Թուրք Պաշտօնեան Հանած Է Քիւրտ Քաղաքապետին Տեղադրած Հայերէնով Ցուցանակը

23.01.2017   10:07

Վանի Արտամետի քիւրտ քաղաքապետին կողմէ քաղաքի տարբեր մասերուն մէջ տեղադրուած հայերէնով ցուցանակները հանուած են քաղաքապետարանին մէջ իշխանութեան կողմէ նշանակուած հարկադիր կատարողին կողմէ, կը գրէ News.am-ը:

Թրքական Haberdar կայքին փոխանցմամբ` հայերու մեծ հետքեր կրող Արտամետի մէջ քաղաքապետը քաղաքի տարբեր մասերուն մէջ հայերէնով գրութիւններ տեղադրած էր: Ան նոյնիսկ յայտնի հայ նկարիչ Արշիլ Կորքիի ծննդավայրի աղբիւրը վերանորոգած էր:

Սակայն քիւրտ քաղաքապետին լիազօրութիւնները դադրեցնելէ ետք քաղաքապետարանին մէջ իբրեւ հարկադիր կատարող նշանակուած Աքըֆ Չիչէքլին առանց բացատրութեան հանած է հայերէնով ցուցանակները:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր