• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Մարդկությունը միշտ էլ գտնում է ելքը դժվարին իրավիճակներից. 100 տարվա ընթաց­քում, միջին հաշվով, հանդիպում է համավարակի 3 դեպք

30.05.2020   17:12

Sorry, this entry is only available in Ամհարերեն.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր