• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ընտրությունների առաջին փուլում ժողովուրդն իրապես ունի ընտրության հնարավորություն․ Հայկ Խանումյան

27.03.2020   09:23

Sorry, this entry is only available in Ամհարերեն.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր