• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՈՂԲԱՑԵԱԼ ՏՈՔԹ ԳԷՈՐԳ Պ ՔԵՇԻՇԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

22.11.2018   01:40

ՆՈՐ ՕՐ, ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Գոյժը հասաւ Լոս Անճելըսէն:

Ոչ եւս է Տոքթ  Գէորգ Քեշիշեանը: 

Վաթսունամեայ տեւողութեամբ բարեկամութիւն մը յանկարծօրէն կ’ընդհատուի՝ անձնատուր բնութեան կանչին: Մահուան գոյժը կը վերաբերի մարդ արարածի երկրաւոր կեանքի աւարտին, ու մեզի կը թելադրէ խորհրդածել ու հաւատալ «ոգեղէն կեանք»ի  յաւերժութեան մասին:

Ասպարէզով բժիշկ էր: Բժշկագիտական իր գործունէութեան կը միացնէր նաեւ իր հանգամանալից գրութիւնները նուիրուած նորահաս սերունդներու առողջ դաստիարակութեան գործին: Գէթ՝ ինծի ծանօթ են լոյս տեսած իր չորս գիրքերը, որոնցմէ ոմանք արժանացած են մէկէ աւելի հրատարակութիւններու: Ազգային-մշակութային մեր գործունէութիւնը կը կեդրոնանար ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի եւ ՌԱԿ-ԹՄՄ-ի զոյգ եւ համահաւասար գաղափարախօսութեան վրայ, երբ  «Շիրակ» գրական ամսագիրի խմբագրակազմի անդամներ էինք  «երազային Պէյրութ»ի 1965-70-ական 

թուականներուն՝ գլխաւորութեամբ՝ Օննիկ Սարգիսեանի:

Արդարեւ, մեծ եղաւ ներդրումը Տոքթ Քեշիշեանին  լիբանանահայ մեր ազգային-մշակութային կեանքին մէջ, յատկապէս զօրակցութեամբը իր հաւատաւոր կողակիցին՝ Սեսիլ Սիմոնեան-Քեշիշեանի անմնացորդ եւ ամբողջանուէր նուիրումին: Այս պահուս, Գէորգին դառնաթախիծ կորուստին առիթով, երբ կը ցաւակցիմ Սեսիլին, մեր յիշարժան մանկութեան նոյն դասարանը յուշող հեռաւոր անցեալ մը կը ստուերագծուի երեւակայութեանս պաստառին վրայ:

Մենք ու մեր սերնդակից սերունդներ, տակաւին պատրաստ ենք շարունակելու մեր ստանձնած պարտաւորութիւնները, պատրաստելով մեզ յաջորդող յանձնառու ժառանգորդներ:

Սոյն տողերով՝ կրկնակի մեր վշտակցութիւնը նորոգ հանգուցեալ ընկերոջ

ընտանիքին անդամներուն ու հարազատներուն, ինչպէս նաեւ՝ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի եւ ՌԱԿ-ԹՄՄ-ի ղեկավար մարմիններուն եւ համընդհանուր անդամակցութեան, որոնց հետ եղած էր գործակից: Պարզ շարքայինէն մինչեւ վարչական բարձրագոյն պաշտօններ:

Սիրելի Գէորգ, քու կեանքդ՝ իբրեւ մարդասէր բժիշկ, եղաւ բարիք մը մեր ժողովուրդին, եւ իբրեւ ազգային-մշակութային գործիչ՝ հայրենասիրութեան պատգամ մը՝ նորահաս սերունդներուն:

Մենք՝ հպարտ ենք, որ եղանք քեզի ժամանակակից ու գործակից բազում տարիներ:

Այժմ, ննջէ խաղաղ, երկրաւոր կեանքիդ քու արդար վաստակով:

Յաւերժ ԼՈՅՍ ՈՒ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ քու հոգիիդ:

Յիշատակդ մնայ ընդմիշտ՝ ջինջ ու պայծառ:

 

ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ

Պէյրութ, 19 Նոյեմբեր 2018

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր