• London

 • Beirut

 • Moscow

 • Los Angeles

 • Paris

 • Sydney

 • Toronto

Մատենաշարի Մասին

15.11.2018   00:06

 ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

«Զարթօնք»ի համար նորութիւն չէ գիրքի ձեւով հրատարակութիւններ ունենալ, ասոնցմէ առաւել յիշատակելի է Գերսամ Ահարոնեանի «Յուշամատեան Մեծ Եղեռնի» կոթողային հրատարակութիւնը, որ ունեցած է երեք տպագրութիւն: 

Չենք ունեցած, սակայն, «Զարթօնք»ի անունով մատենաշար մը, որ հետեւողականօրէն գիրքեր հրատարակէ ու ցրուէ:

«Զարթօնք»ի 80ամեակին առիթով, այլ նախաձեռնութիւններու շարքին, մատենաշար մը հաստատելու գաղափարը յղացանք Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի հետ, «Զարթօնք»ի բովանդակութեան մէջ վերընդգրկելով դասական «թերթօն»ի բաժինը, այն գործնական մտածումով, որ փոխանակ ընթերցողը ինք կազմէ իր գիրքը, օրաթերթին մէջ անոր հրատարակման աւարտէն ետք մենք զայն գիրքի վերածած հրամցնենք աւելի լայն շրջանակի ընթերցողներու: Որոշեցինք, որ «թերթօն»ի նիւթերու ընտրութեան համար բնականաբար նկատի ունենանք թէեւ ոչ անպայման, սակայն ընդհանրապէս անտիպ գործեր, ըլլան անոնք յուշագրական կամ գիտահետազօտական: Սոյն գաղափարը ողջունեց «Զարթօնք»ի հրատարակիչ «Շիրակ» ընկերակցութեան ընդհանուր տնօրէն ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմինի ատենապետ ընկ. Յակոբ Գասարճեանը, ինչպէս միշտ  իր անվերապահ զօրակցութիւնը յայտնելով նման օգտաշատ ծրագիրներու: Այսպէս ծնաւ մեր մատենաշարը:

Յարութիւն Գալայճեանի «Միլիոնէն Մէկը» յուշագրութիւնը կը հանդիսանայ այս նորաստեղծ մատենաշարին անդրանիկը: Անոր ձեռագիրը գտանք ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան Պէյրութի արխիւին մէջ, որուն մանրամասնութիւնները արդէն նշուած են գիրքին նախաբանին մէջ: Ան 1974 թուին յանձնուած է մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանին, որպէսզի յարմար տեսնուելու պարագային «Զարթօնք»ի մէջ հրատարակուի թերթօնի ձեւով: Մեզի համար անյայտ է, թէ այդ օրերուն ինչու չէ հրատարակուած ան, սակայն առաջարկուածէն 43 տարիներ ետք «թերթօն»ի դրութեամբ նպատակայարմար տեսանք «Զարթօնք»ի 80ամեակի տարուան զուգադիպող մեր թիւերով զայն մատուցել մեր ընթերցողներուն:

Ուրախ ենք, որ, ընդառաջելով  մեր փափաքին, «ՌԱԿ Մամուլ» հիմնադրամը, որուն նպատակն է  սատարել հայրենի թէ աշխարհասփիւռ հայ մամուլի զարգացման ու վերելքին, crowd fundingի միջոցաւ կարողացաւ հանգանակութեամբ մը նիւթապէս սատարել սոյն գիրքի հրատարակութեան, միեւնոյն ժամանակ մեզի առիթը տալով հիմնելու այս մատենաշարը: Փոխանակ անհատ մեկենասի դիմելու, հաւաքականութիւնը գիրքի մը հրատարակութեան մասնակից դարձնելու միջոցը նորութիւն էր մեզի համար ալ, որուն գաղափարին պիտանելիութեան եւ դաստիարակչական մասին լիովին համաձայն ենք, որովհետեւ մենք ալ կը հաւատանք, որ Հայ գիրն ու գիրքի պահապանումն ու տարածումը հաւաքական պատասխանատուութիւն են, որով հայ ժողովուրդի իւրաքանչիւր զաւակ առիթը կ’ունենայ իր համեստ մասնակցութիւնը բերելու ընդհանուր գործին: Սոյն գիրքին հրատարակման սատարող ազնիւ հայորդիներու ցանկը շնորհակալութեամբ հրատարակած ենք գիրքի վերջաւորութեան:

Այս հրատարակութեան առիթով յատուկ շնորհակալական խօսք ունինք նաեւ ընկ. Մ. Հայկենցին, որ մեր առաջին իսկ դիմումով ազնիւ եղաւ մեզի տրամադրելու գիրքին մասին իր հակիրճ, սակայն արժէքաւոր նկարագրականը:

Մեզի համար միշտ մտահոգութիւն եղած է, որ Սփիւռքի մէջ երբ հայ գրող մը կամ հայ անհատ մը կ’որոշէ գիրք տպել, ի՞նչպէս կ’ապահովէ գիրքին ծախսը եւ, հաշուի առնելով նիւթական այլազան դժուարութիւնները, ի՞նչպէս կրնայ այդ գիրքը տարածել: Ահա այս նպատակին է նաեւ, որ  պիտի սատարէ  «Զարթօնք Մատենաշար»ը, որ պիտի  չբաւարարուի միայն գիրքը տպելով, այլ անոր հետ պիտի վարուի այնպէս, ինչպէս որեւէ արտադրանքի, զայն ցրուելու ու տարածելու մարզին մէջ: 

Վերջապէս նշենք, որ «Զարթօնք Մատենաշար»ի իւրաքանչիւր գիրքի վաճառքէն գոյացած գումարը պիտի մատակարարէ յաջորդող գիրքերու տպագրութեան ծախքը: 

Շնորհակալիք

Սոյն գիրքին հրատարակութեան իրենց ազնիւ նուիրատուութեամբ սատարեցին՝

 • ՌԱԿ Նիւ Ճըրզի – Նիւ Եորք, Արմենական-Յովսէփեան Ակումբի Վարչութեան անդամներ
 • Զէյթունցի մը
 • «Զարթօնք»ի բարեկամ մը
 • Հրայր Հովիւեան
 • Յակոբ Անդրէասեան
 • Կրեկ Յակոբեան

 

 

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր