• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Երեսփոխանական Ընտրութիւններու Երրորդ Յետաձգումը Առկա՞յ Է

28.10.2016   07:46

*ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ*

Լիբանանի քաղաքական կողմերուն մեծամասնութեան շահը (նամանաւանդ նախագահի ընտրութեան համաձայնութիւնը գոյացնելէ ետք) ընտրական նոր օրէնքի մը վաւերացումը չյաջողցնելն է՝ հետեւաբար երեսփոխանական ընտրութիւնները յետաձգելը:

Ամէն պարագայի այս մէկը կախեալ է նախագահական ընտրութիւններէ ետք նոր կառավարութեան մը կազմութեան ժամանակամիջոցէն: Եթէ նոր կառավարութեան մը կազմութիւնը արագ կայանայ, ապա կարելի է երեսփոխանական ընտրութիւններ յուսալ: Հակառակ պարագային այս կը նշանակէ, թէ կողմերու մօտ տակաւին կայ անհամաձայնութիւն այս առնչութեամբ՝ ինչ, որ կը նշանակէ թէ  երեսփոխանական ընտրութիւններու երրորդ յետաձգումը առկայ է:

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր