• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Խօսք Յիշատակի

07.10.2016   18:38

 *ԶԱՒԷՆ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ*

Պերճ Ֆազլեանը այն տեսակի մարդոցմէ է, որոնք մարմնապէս կը հեռանան, սակայն չեն մահանար: Պերճի յիշատակի պէյրութեան հանդիսութեան առթիւ անգամ մը եւս կը փոխանցեմ ցաւակցութիւններս իր ընտանեկան պարագաներուն եւ Լիբանանի արաբախօս ու հայախօս արդի թատրոնի բոլոր նուիրեալներուն:
Արդի թատրոն կ’ըսեմ, որովհետեւ արդի թատրոնը Լիբանանի մէջ ինքն էր որ ստեղծեց, ան ի՛ր ծնունդն էր: Իրեն հետ ունեցած եմ 65 տարուան ծանօթութիւն, 20 տարի՝ բեմին վրայ միասին աշխատանք եւ թերեւս հազարաւոր ժամեր խօսակցութիւն… Չեմ յիշեր վայրկեան մը, որ թատրոնէ զատ ուրիշ բանի մասին խօսէր, միշտ թատրոնն էր իր նիւթը: Թատրոնի հիմնումէն մինչեւ այս օրերը որքան տաղանդաւոր դերասաններ ու բեմադրիչներ երեւան եկած են` բոլորին մասին կը խօսէր մեզի, թատրոնին նրբութիւնները ուսուցիչի մը նման կը բացատրէր, կը սորվեցնէր մեզի:
Պերճ Ֆազլեանի բազմաթիւ նամակներուն շնորհիւ, մեծ դերասան Վահրամ Փափազեանը իր անունը տուաւ Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութեան` Պէյրութի մէջ նոր հիմնուած թատերախումբին: Ֆազլեան աշխատեցաւ օտար եւ հայ մեծ հեղինակներու գործերով եւ կարճ ժամանակամիջոցի մը մէջ արհեստավարժ թատերախումբի անունը շահեցաւ «Վահրամ Փափազեան» թատերախումբին համար: Այս վկայութիւնը տուողները օտար թղթակիցներ, օտար քննադատներ էին: Իր անխոնջ աշխատանքով է, որ Պերճ Ֆազլեան հասաւ այդ բոլորին:
Ֆազլեանի նուիրեալ ճիգերուն շնորհիւ, Լիբանանի թատերասէր հասարակութիւնը բազմապատկուեցաւ. մարդիկ սկսան թատրոն յաճախել ինքնակամ կերպով: Այդ տարիներուն, տասնեակ հայ երիտասարդներ, փոխանակ բժշկութիւն կամ ուրիշ ճիւղեր ուսանելու, նախընտրեցին թատրոնի մէջ մասնագիտանալ՝ Արեւմուտքի կամ Հայրենիքին մէջ, վերադարձան եւ սկսան գործել Վարպետին կողքին: Անոնք այժմ ալ զանազան գաղութներու մէջ կը շարունակեն իրենց նպաստը բերել թատերական արուեստին:
Պերճ Ֆազլեանի կողակիցը` Սիրվարդ (Սիրօ) թեւ եւ թիկունք եղած է Պերճին` անոր բոլոր աշխատանքներուն մէջ, ու անոր հետ լիուլի կիսած ստեղծագործական նուաճումներու տառապանքն ու երջանկութիւնը:
Յիշատակի խօսքս կ’ուզեմ աւարտել Գառլօ Կոլտոնիի «Ստախօսը» ներկայացման վերջին նախադասութեան նմանողութեամբ: Ներկայացման հերոսներէն Ալիքինոյին պէս, կ’առաջարկեմ Պերճ Ֆազլեանի տապանաքարին վրայ քանդակել հետեւեալը. «Հոս կը հանգչի մեծ վարպետ, «խենթ», տաղանդաւոր բեմադրիչ-դերասան Պերճ Ֆազլեանը: Սակայն, ո՜վ անցորդ, դուն անոր գերեզմանին մի՛ հաւատար, որովհետեւ հիմա ան նոր տղաք հաւաքած` թատրոն կը խաղայ»:

Լոս Անճելըս

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր