• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Արցախի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներու Թիւը Հասաւ 24-ի

18.05.2020   08:43

Արցախի տեղեկատուական շտապէն յայտնած են, որ Արցախի մէջ «Քորոնա» ժահրի հաստատուած դէպքերու թիւը 24 է, բուժուածները 8-ն են:

Մեկուսացած է 72 հոգի:

Ընդհանուր քննուածներու թիւը 554 է: Մահուան դէպքեր Արցախի մէջ չկան:

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր