• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հայաստանի Մէջ Եղած են «Քորոնա» Ժահրով Կրկնակի Վարակման Դէպքեր․ Արսէն Թորոսեան

05.05.2020   10:55

Առողջապահութեան նախարար Արսէն Թորոսեան Մայիս 4-ին յայտարարեց, որ կրկնակի վարակման դէպքեր «դժբախտաբար, արձանագրուած են, ինչպէս նաեւ Հայաստանի մէջ»:

«Մենք  ամէն օր գիտական թարմ տեղեկութիւններ կը ստանանք` արդեօք ատիկա կրկնակի վարա՞կ է, թէ՞ պարզապէս եղած է ժահրի կա՛մ  ապաշխուժացում, յետոյ աշխուժացում, կա՛մ ժահրի ոչ աշխոյժ մասնիկներու առկայութիւն մարմնի հիւսուածքներու մէջ»,- նշած է ան:

 Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր