• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՄԻԵԴ-ը հրապարակել է Մարտի 1-ի գործով հերթական վճիռները. Մասիս Այվազյանը և Գրիգոր Ոսկերչյանը ՀՀ կառավարությունից փոխհատուցում կստանան

18.10.2018   17:06

Sorry, this entry is only available in Ամհարերեն.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր