• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ֆրանկոֆոնիայի հիմնաքարերն են եղբայրությունը, խաղաղությունն ու արդարությունը. Էմանուել Մակրոն

11.10.2018   13:41

Sorry, this entry is only available in Ամհարերեն.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր