• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Դատախազությունը ԱՄՆ-ի իրավասու մարմիններից միջնորդություն է ստացել Քեվին (Քեմալ) Օքսուզին հանձնելու վերաբերյալ

19.09.2018   22:11

Sorry, this entry is only available in Ամհարերեն.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր