• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Նիդերլանդներից արտաքսվող հայ երեխաները կստանան ՀՀ միգրացիոն ծառայության աջակցությունը ինտեգրման բոլոր հնարավոր ծրագրերով

05.09.2018   22:01

Sorry, this entry is only available in Ամհարերեն.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր