• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Թուրք Բեմադրիչը Այցելած Է Ծիծեռնակաբերդ

02.02.2015   16:10

«Սպի» (The Cut) ֆիլմի թուրք բեմադրիչ Ֆաթիհ Աքին այցելած է Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան, ծանօթացած է ժամանակաւոր ցուցադրութեան: Ան այցելած է  Հայոց ցեղասպանութեան յուշահամալիր եւ յարգանքի տուրք մատուցած Մեծ եղեռնի զոհերու յիշատակին:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր