• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Երևանում հրդեհվել է յոթ ավտոմեքենա

03.12.2014   02:17

Նոյեմբերի 26-ի և 27-ի գիշերների  ընթացքում Երևանում հրդեհվել է յոթ ավտոմեքենա։ Բացի քաղաքացիական ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանի մեքենայից, մյուս վեց մեքենաները պատկանում են «Նախախորհրդարան» քաղաքական նախաձեռնության անդամներին։ Վերջիններս հրդեհումները  բացատրում են իրենց քաղաքական գործունեությամբ:

www.civilnet.am

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր