• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հայաստանի Ազգային Գրադարան Կոչ՝ Հայկական Գիտատեղեկատուական Հանգոյցի Զարգացման

11.11.2014   13:20

Հայաստանի Ազգային եւ Գիտութիւնների Ազգային Ակադեմիայի Հիմնարար գիտական գրադարանները ձեռնամուխ են եղել «Հայկական Գիտատեղեկատուական Հանգոյց»ի ձեւաւորման աշխատանքներին։ Այս Հանգոյցում ի մի են բերւում հայագէտների եւ գիտութեան տարբեր բնագաւառների ներկայացուցիչների կողմից տարբեր ժամանակներում հրատարակուած յօդուածների , գրքեր ընտրանիները։ Այս աշխատանքներին իրենց աջակցութիւնն են բերում Սփիւռքի հայագիտական կենտրոնները, հրատարակչութիւնները, գրադարանները։

Հանգոյցը հասանելի է http://www.flib.sci.am/arm/node/2 համացանցային հասցէից։

Բոլոր նիւթերը օգտուողներին հասանելի են ազատ դիտման եւ ներբեռնման կարգավիճակով ։

Ունեցէ՛ք Ձերներդրումը համահայկական այս եզակի նախագծում՝ օգտուելով հանգոյցից, տարածելով տեղեկատուություն հանգոյցի մասին, տրամադրելով թուայնացուած նիւթեր՝ հանգոյցում ներառելու համար։ 

Հայաստանի Ազգային Գրադարանի Տնօրէն

Տիգրան Զարգարեան

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր