• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Յատուկ Հայաստանաբնակ Սուրիահայերու Համար

01.09.2014   08:55

Հայաստանաբնակ սուրիահայերուն կը տրամադրուի անվճար բժշկական ժօգնութիւն՝ ներառեալ հետազօտութիւնները, գործողութիւններն ու բուժումը, իսկ անոր համար անհրաժեշտ է ունենալ փաստացի գրանցում, զոր կը տրամադրէ ՀՀ ոստիկանութեան անձնագրերու եւ վիզաների վարչութեան  (ՕՎԻՐ) տարածքային գրասենեակը:

Պետական պատուէրի ծիրէն ներս հիւանդանոցային անվճար բժշկական օգնութիւն ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել ՀՀ սփիւռքի նախարարութիւն:

Դիմելու ընթացքին ներկայացնել տեղեկանք, ուր նշուած պիտի ըլլայ հիւանդութիւնը, անհրաժեշտ հետազօտութեան, բուժման կամ վիրահատութեան տեսակը: Բժշկական տեղեկանքի վրայ պէտք է առկայ ըլլայ բժիշկի ստորագրութիւնը եւ բժշկական հաստատութեան կնիքը:

Անհրաժեշտութեան պարագային կրնաք դիմել նաեւ «Առաքելութիւն Հայաստան» բարեգործական կազմակերպութիւն, Հայկական կարմիր խաչի ընկերութիւն, Ամերիկայի Հայ աւետարանչական ընկերակցութիւն՝ «Սուրիահայերու հիմնախնդիրները համակարգող կեդրոն» ՀԿ-ի միջոցով:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր