• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Նամականի

24.09.2019   09:15

Սեւակ,

Հին Հռոմը չէր կրցած ամբողջովին նուաճել Մեծ Հայքը, նոր Հռոմը , ի պատիւ իրեն, չկրցաւ չվաւերացնել  Մշակոյթի տարածման նուիրուած ստեղծագործ միտքդ, զոր  80-ամեայ  երիտասարդ  “Զարթօնք” ի աննախապաշար ընթերցողը կը հաստատէ գրեթէ ամէն օր:

 Եթէ Պէյրութ կամ Հռոմ չյաջողեցաւ քեզ զրկել յոգնատանջ նշանաւոր պայուսակէդ, ուրեմն  ” Մարզանի” միջազգային մեծ պարգեւին հետ դուն արժանի ես կրկնակի շնորհաւորանքի: 

Ինչո ՞ւ հայոց արդարադատութեան պալատին ճակատը քանդակուած աղջկան սեւ աչխափանը բաց ձգած  է աչքերէն մէկը:

ՀԱՅԿԵՆՑ

Ֆորթ Լի , Նիւ Ճըրզի

Յ.Գ. Թէեւ վարժուած ես գանգատներու, բայց  հիմա հարցը շա՜տ լուրջ է: Լրատուութեան ենթախորագրին դէմ բութ-ը բողոքի ցոյց պիտի ընէ: Տնօրէն՝ Լոռ, տնօրէն՝ Արամ, խմբագիր Սեւակ: Բայց միայն ան-բութ Սեւակն է Ճիշդ: Անպայման տողաշարի կողմնակցութիւն …:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր