• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՌԴ ԱԳՆ-ն հայտնել է, որ կանի հնարավորը ՀՀ-ի ու Ադրբեջանի միջև լարվածությունը նվազեցնելու համար

16.07.2020   13:35

Sorry, this entry is only available in Ամհարերեն.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր