• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Տիապ Իր Հակառակորդները Կ՛ամբաստանէ Արաբական Օգնութիւնները Արգելափակելու Մեղադրանքով

15.07.2020   11:02

Վարչապետ Հասսան Տիապ երէկ յարձակում գործեց իր կառավարութեան դէմ եղող քաղաքական կողմերուն վրայ զանոնք ամբաստանելով, որ իրենք կը խոչընդոտեն արաբական օգնութիւնները ներկայ կառավարութեան մինչ երկիր տնտեսական դժուարին օրեր կ՛ապրի:

Այս մասին յայտարարեց Տեղեկատուութեան Նախարարը, շեշտելով, որ Վարչապետը կը մնա լաւատես մանաւանդ, որ ան դրական նշաններ կը ստանայ Իրաքէն, Քաթարէն, եւ Քուէյթէն, որոնք սկզբունքով պատրաստակամ են օգնելու իր կառավարութեան:

Տիապի այս խօսքերը եղան կառավարութեան նիստին ընթացքին երէկ Պաապտայի պալատին մէջ, որուն օրակարգին վրայ կար Ֆիանանսներու նախարարութեան ընդհանուր տնօրէնին հրաժարականը ընդունելու կէտը, որ այնպէս ալ չվաւերացուեցաւ եւ յետաձգուեցաւ յաջորդ ժողովին:

Քորոնա Ժահրի օրակարգով երէկ վարակուածներու թիւը նահանջ արձանագրեց: Գրանցուեցան 32 պարագաներ:Այս բանը լաւատեսութիւն կու տայ, որ օդակայանի բացուիլը վարակակիրներու թիւին վրայ մեծ ազդեցութիւն մը չունի եւ կարելի է աստիճանաբար երկիրը բանալ:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր