• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Մինչ Տնտեսական Տագնապը Անտանելի Կը Դառնայ Կառավարութեան Փոփոխութեան Կոչերը Աւելի Ենթահող Կը Շահին

03.07.2020   09:43

Մինչ կառավարութեան ծրագիրները ձախող դուրս կու գան, կառավարութեան փոփոխութեան հաւանականութիւնը կը շատնայ:

Տնտեսական աննախադէպ տագնապը Վարչապետ Հասսան Տիապին անելի առջեւ դրած է:

Կառավարութեան փոփոխութեան ծրագիրներու նշոյլներէն է նաեւ այն աշխուժութիւնը, որ կը տիրէ  նախկին Վարչապետ Սաատ Հարիրրիին եւ Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրիի քաղաքական գործունէութեանց մէջ:  

Աշխուժ սակայն երէկ Հարիրին յայտարարեց, որ ինք չի նպատակադրեր նոյն պայմաններով վերստին վարչապետ դառնալ:

 

  Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր