• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատունը Նոր Հարթակ Մը Կը Մեկնարկէ Մինչ Լիբանանեան Դրամանիշը Աւելի Եւս Կը Սուզուի

27.06.2020   10:42

Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատունը եւ Լումայափոխներու սենտիքան երէկ միասնաբար մեկնարկեցին ելեկտրոնային հարթակ մը կազմակերպելու համար դրամական շուկան մինչ մէկ տոլարի փոխարժէքը երէկ հասաւ 7500 լիբ. ոսկիի:

Այս «Սայրաֆա» կոչուող նոր հարթակը հեռախօսային յաւելուածի ձեւով  կը միտուի շրջանառութեան մէջ դնել փորձելով շուկայի սակը պահել հակակշռի տակ, որ պէտք է տարուբերի 3850 -3900 լ.ո.

 

  Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը       

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր