• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Նախարարաց Խորհուրդը Կը Միտի Վաւերացնել Արգելափակումներու Երկու Շաբաթ Եւս Երկարաձգումի Ծրագիրը

20.05.2020   08:26

Դէմ յանդիման գտնուելով քորոնա ժահրով վարակումներու վերջին օրերու համեմատաբար բարձր թիւին (երէկ գրանցուեցան 23 պարագաներ) կառավարութիւնը կը միտի իր Հինգշաբթի օրուայ ժողովին երկու շաբաթով երկարաձգել արգելափակումները:

Նշենք, որ Նախարարաց խորհուրդի նիստը տեղի պիտի ունենայ Հինգշաբթի առաւօտեան, որուն ընթացքին կրնայ վաւերացուիլ արգելափակումներու երկարաձգման նոր թուական ճշդել, որ կրնայ տեւել մինչեւ 7 Յունիս:

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր