• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Տնտեսական եւ Ֆինանսական Ծիրէն Լիբանան Ծանր Օրերու Ընդառաջ

11.05.2020   09:15

Միջազգային Դրամական Ֆոնտին ներկայացուցիչներ Պէյրութ պիտի հասնին յառաջիկայ օրերուն Լիբանանի կառավարութեան հետ ծանր բանակցութիւններ վարելու համար:

Արդարացի մտահոգութիւն կայ, որ  միջազգային նշեալ կառոյցը բաւականին ծանր պայմաններ պիտի պարտադրէ Լիբանանի վրայ:

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր