• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Պասիլ Լքեց Ուաշինկթընի Խորհրդաժողովը, Երբ Խօսք Առաւ Իսրայէլի ԱԳ Նախարարը

20.07.2019   08:22

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –Լիբանանի պատուիրակութիւնը Ուրբաթ օր Ուաշինկթընի մէջ կայացած խորհրդաժողովը լքեց, երբ խօսիլ սկսաւ Իսրայէլի արտաքին գործոց նախարարը:

«The Daily Star»-ի մօտ յայտնուած տեսանիւթը ցոյց կու տայ Արտաքին գործոց նախարար Ժըպրան Պասիլը, ԱՄՆ-ի մէջ Լիբանանի դեսպան Կապի Իսսան եւ  Լիբանանի պատուիրակութեան անդամները ոտքի կ՝ելլեն ու կը հեռանան, երբ Իսրայէլ Քանց կը սկսի իր ելոյթը:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր