• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Խալիլ. Պիւտճէի Քննարկման Վերաբերող Ամենավերջին Նիստը «Պէտք է» Վերջինը Ըլլայ

10.07.2019   03:00

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ  – Ելեւմուտքի նախարար Ալի Հասան Խալիլ յայտարարեց, որ 2019-ի պետական պիւտճէի նախագիծին նուիրուած` «Ելեւմուտքի եւ Պիւտճէի յանձնաժողով»-ի, Երեքշաբթի օրուան նիստը պէտք է վերջինը ըլլայ:

Յանձնաժողովը, Յունիս 10-էն ի վեր, պարբերաբար կը հանդիպէր պիւտճէի քննարկման համար:

Երեքշաբթի օրուան նիստը կը նախագահէր յանձնաժողովի նախագահ Իպրահիմ Քանաան։ Ժամը 6:00-ին սկսած նիստին ներկայ էր պաշտպանութեան նախարար Էլիաս Պու Սաապ: Խալիլ եւ Քանաան Երկուշաբթի երկկողմ հանդիպում մը ունեցած էին պիւտճէի մասին չլուծուած շարք մը հարցերու շուրջ:

Նշենք, որ նախորդ նիստերուն ընթացքին յանձնաժողովը յետաձգած էր շարք մը հակասական իրողութիւններ, ինչպէս, ներմուծուող ապրանքներու մեծ մասի 2 տոկոս հարկի յաւելում եւ վեթերաններու վերջնական նպաստներու կրճատում:

 

Պիւտճէն կը ներառէ պետական ծախսերու կրճատումները եւ հարկերու աճը` նպատակ ունենալով խոչընդոտել պակասուրդը, որ անցեալ տարի կազմած էր համախառն ներքին արդիւնքի 11.1 տոկոսը:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր