• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Յանձնախումբը Կասեցուած Յօդուածներուն Վերաբերեալ Բանակցութիւններ Կը Վարէ Հեռահաղորդակցութեան Նախարարութեան եւ «Օժերօ»-ի Հետ

04.07.2019   09:03

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – Խորհրդարանի ելեւմուտքի եւ պիւտճէի յանձնախումբը Չորեքշաբթի օր գումարեց ժողով մը՝ քննարկելու 2019-ի պետական պիւտճէի նախագիծի կասեցուած յօդուածները՝ հեռահաղորդակցութեան նախարարութեան եւ «Օժերօ» պետական հեռահամակարգին հետ։

Չորեքշաբթի օրուան նիստին կը մասնակցէր հեռահաղորդակցութեան նախարար Մհամէտ Շուքէյր: Այս մասին հաղորդեց յանձնախումբի նախագահ երեսփոխան Իպրահիմ Քանաան։

Կոմիտէն Երկուշաբթի հաւանութիւն տուած է ելեւմտական եւ արտաքին գործոց նախարարութիւններուն պիւտճէներուն եւ հեռահաղորդակցութեան նախարարութեան պիւտճէի մէկ մասին։ Մնացեալ նախարարութիւնները տակաւին պիտի քննարկուին:

Ըստ երեսփոխանին՝ պիւտճէն պատրաստ պիտի ըլլար այս շաբթուան սկիզբը, որպէսզի անցնի խորհրդարան եւ վաւերացուի ընդհանուր ժողովին կողմէ։

Երկուշաբթի առաւօտեան յանձնաժողովի նստաշրջանէն ետք, թէեւ Քանաան ըսաւ, որ կասեցուած յօդուածներուն մեծ մասը վերանայուած է, սակայն յստակ ժամանակ դեռ որոշուած ​​չէ անոնց վաւերացման համար, քանի որ որոշ նախարարութիւններ դեռ կը բանակցին համապատասխան նախարարութիւններու հետ։

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր