• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Զինուորական Վեթերանները Այսօր Կը Փակեն Մայրուղիները Բողոքելով Պիւտճէի Խստութեան Դէմ

27.06.2019   01:24

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –  Զինուորական վեթերանները այս առաւօտ կը փակեն Պէյրութի երեք հիմնական ճանապարհ` իբրեւ բողոք 2019 թուականի պետական ​​պիւտճէի նախագիծին մէջ ներառուած խնայողութիւններու դէմ շարունակուող բողոքներուն:

Լրատուամիջոցներուն համաձայն՝ առաւօտեան ժամը 5-10 վեթերանները կը փակեն Շէքքա-Պէյրութ մայրուղին՝ Շէքքայի փապուղիէն ետք, Տահր Պայտար մայրուղին եւ Նէմլիյէի մօտ եւ  Խալտէի ծովափնեայ մայրուղին:

Վեթերանները հաւաստիացուցին, որ ցուցարարները պիտի չվնասեն հասարակութիւնը: Անոնք նաեւ նշեցին, որ ցոյցի ժամանակ արգիլուած է քաղաքական, կրօնական եւ կուսակցական դրօշներով ներկայանալը։

Պաշտպանութեան նախարար Էլիաս Պու Սաապ, Չորեքշաբթի նախազգուշացուց, թէ ճանապարհային արգելափակումները կրնան բացասական անդրադարձ ունենալ ռազմական վեթերաններուն եւ անոնց պահանջներուն վրայ:

Նշենք, որ ռազմական վեթերանները Ապրիլէն ի վեր իրականացուցած են շարք մը ցոյցեր՝ բողոքելով 2019 թուականի պետական ​​պիւտճէի յօդուածներուն դէմ։  

Երկուշաբթի օր, Խորհրդարանի ելեւմուտքի եւ պիւտճէի կոմիտէն, որ տակաւին կ՝ուսումնասիրէ պիւտճէի նախագիծը, հաւանութիւն տուած էր Պաշտպանութեան Նախարարութեան յատկացուող յօդուածներու մեծամասնութեան:

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր