• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

HRW-ը Կը Զգուշացնէ Պուրճ Համուտի Աղբավայրի Ընդարձակման Մասին

26.06.2019   02:15

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –Human Rights Watch-ը Երեքշաբթի զգուշացուց, որ Պուրճ Համուտի աղբավայրը յաջորդ ամիս պիտի ընդարձակուի։ Ան կոչ ըրաւ կառավարութեան կեդրոնանալու թափօններու քանակի կրճատման վրայ, ոչ թէ տարածքի ընդլայնման:

«Չկայ որեւէ պատրուակ, որ կը յետաձգէ թափօններու կառավարման համակարգը»,- յայտարարեց HRW-ի Մերձաւոր Արեւելքի տնօրէն Լամա Ֆաքիհ:

«Կառավարութիւնը պատրաստ է թաղելու գլուխը աւազի մէջ, բայց բնակիչները չեն ուզեր թաղուիլ աղբամաններու մէջ»:

Յայտարարութիւնը պատասխանն էր Յունիս 3-ին վարչապետ Սաատ Հարիրիին ուղղուած ճանապարհային քարտէզին վերաբերեալ Կենսոլորտի նախարարութեան դիմումին, որ կը հակասէր Պուրճ Համուտի մօտակայ աղբավայրի ընդլայնման որոշման:

HRW-ը առանձնացուց քննադատութեան համար այն փաստը, որ Կենսոլորտի նախարարութիւնը ձախողեցաւ ձեռնարկել աղբավայրին ընդլայնումը։ Կազմակերպութիւնը նշեց, որ ասիկա կը վերաբերի նախարարութեան սեփական որոշումներէն մէկուն (8633) եւ միջազգային ուղեցոյցին:

Նախարարութեան մամուլի քարտուղարը մերժեց HRW-ի մեղադրանքը, ուղղուած Կենսոլորտի նախարարութեան, եւ նշեց, որ նախարարութիւնը հերքում պիտի հրապարակէ Չորեքշաբթի:

Յայտարարութեան մէջ HRW-ը կոչ ըրած է ճանապարհային քարտէզը քննարկելու նախարարական կոմիտէի փորձագէտներուն հետ եւ հանրային խորհրդատւութեան համար՝ մինչ վերջնականացուիլը եւ ներկայացուիլը Կառավարութեան:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր