• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ելեւմուտքի Նախարարութիւն։ ԱՄՀ-ն Յոյսով է, Որ Խորհրդարանը Շուտով Պիտի Վաւերացնէ Պիւտճէն

25.06.2019   01:28

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –  Արժոյթի միջազգային հիմնադրամի առաքելութիւն մը Լիբանանի մէջ յոյս յայտնեց, որ Խորհրդարանը շատ շուտով պիտի վաւերացնէ 2019-ի պետական պիւտճէի նախագիծը։ Այս մասին հաղորդեց Լիբանանի ելեւմուտքի նախարարութիւնը:

ԱՄՀ առաքելութեան ղեկավար Քրիս Ժարվիս յոյս յայտնեց, որ «Խորհրդարանը հնարաւորինս շուտ պիտի վաւերացնէ պիւտճէն, որուն շնորհիւ պակասուրդը պիտի նուազի մինչեւ Համախառն ներքին արդիւնքի (ՀՆԱ) 7.6%-ի, եւ որ պիտի նպաստէ Լիբանանին՝ CEDRE խորհրդաժողովէն ակնկալուած դրամական յատկացումները ստանալուն»,- ըսուած է յայտարարութեան մէջ:

Նուիրատու երկիրներն ու հաստատութիւնները, նախորդ տարի Փարիզի մէջ կայացած CEDRE խորհրդաժողովին, Լիբանանին խոստացան 11 միլիառ տոլարի նիւթական աջակցութիւն՝  համաձայնելով երկրի երկարաժամկէտ յետաձգուած բարեփոխումներուն վրայ:

Երկուշաբթի օր, Ելեւմուտքի նախարար Ալի Հասան Խալիլ յայտնեց, թէ կարեւոր է, որ երկիրը յաջորդող օրերուն ուղարկէ «լրջութեան յստակ ուղերձ մը»՝ հաստատելով պիւտճէի նախագիծը:

Պիւտճէն կը համարուի Լիբանանի վրայ ծանրացած ճգնաժամէն դուրս գալու կարեւոր քայլ մը: Լիբանանի պետական ​​պարտքի բեռը, որ կը համընկնի ՀՆԱ-ի մօտ 150% -ի հետ, աշխարհի մէջ ամենածանրներէն է:

«Յառաջիկայ օրերուն ամենակարեւորը այն է, որ մենք լրջօրէն յղենք յստակ ուղերձ մը պիւտճէի կատարման եւ վաւերացման հարցով, եւ որ 2020-ի պիւտճէն պիտի գայ աւարտին հասցնելու այս տարուան համար առաջարկուող քայլերը»,- ըսաւ Խալիլ:

Ան նշեց, որ ԱՄՀ-ի զեկոյցը պէտք է աւարտին հասնի Յուլիսի կէսերուն՝ նկարագրելով զայն իբրեւ «հիմնարար հանգամանք, որ մեծ ազդեցութիւն ունի իրավիճակին եւ անոր կայունութեան գնահատման վրայ»:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր