• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Վեթերանները Կը Շարունակեն Բողոքել Պիւտճէին Դէմ՝ Փակելով Ելեւմուտքի Նախարարութեան Մուտքը

21.06.2019   00:06

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – Յաջորդաբան երկրորդ օրը ըլլալով՝ զինուորական թոշակառուները արգելափակեցին Ելեւմուտքի նախարարութեան շէնքին մուտքը` բողոքելով 2019 թուականի պետական պիւտճէի նախագիծին մէջ առաջարկուող խնայողութիւններուն դէմ:

Տասնեակ վեթերաններ Հինգշաբթի առաւօտեան հաւաքուեցան Պըշարա Խուրի փողոցին վրայ գտնուող նախարարութեան եկամուտներու բաժանմունքին դիմաց:

«Մենք արգելափակեցինք դուռը, որպէսզի ոչ ոք կարենայ մտնել, անոնք չեն համարձակիր մտնել»,- ըսաւ Լիբանանեան բանակին մէջ ծառայած Հուսէյն Թաշ, ընդգծելով, որ վեթերանները որեւէ կառոյց չեն խոշտանգեր։

Վեթերանները Ապրիլի սկիզբէն ի վեր իրականացուցած են շարք մը բողոքի ցոյցեր՝ հակազդելով 2019 թուականի պետական ​​պիւտճէի նախագիծին մէջ ներառուած այն կէտերը, որոնք կը միտին նուազեցնել իրենց կենսաթոշակները եւ ծառայողական նպաստները: Մայիսի վերջը, Պաշտպանութեան նախարար Էլիաս Պու Սաապ յայտարարեց, որ կենսաթոշակներու գծով պիտի ըլլայ 3 տոկոս կրճատում, եւ որ խնայողութիւնները պիտի օգտագործուին իրենց առողջապահութեան համար:

«Մենք զինուորական վեթերաններ ենք եւ անոնք մեզ կը զրկեն մեր իրաւունքներէն»,- ըսաւ Թաշ:

Բողոքի ցոյցերը կը շարունակուին նաեւ այսօր Ելեւմուտքի նախարարութեան շէնքէն դուրս, իսկ Երկուշաբթի օրուան ցոյցի վայրը, ըստ վեթերաններուն, շուտով պիտի որոշուի։ Երկուշաբթիէն ետք անոնք կրնան «սրընթաց քայլեր» առնել, ինչպէս օրինակ` արգելափակել օդակայանի մուտքը:

Խորհրդարանի ելեւմուտքի եւ պիւտճէի հարցերով յանձնաժողովը, ըստ յանձնաժողովի նախագահ երեսփոխան Իպրահիմ Քանաանի, կը շարունակէ վերանայիլ պիւտճէի նախագիծը, եւ դեռ որոշում չէ կայացուցած ռազմական թոշակառուներուն վերաբերող յօդուածներուն շուրջ, հաշուի առնելով, որ վարչապետ Սաատ Հարիրի եւ ելեւմուտքի ու պաշտպանութեան նախարարներուն միջեւ տակաւին կը շարունակուին «խորհրդատւութիւններ»-ը:

Քանաան լրագրողներուն յայտնած է, թէ յանձնաժողովի անդամներուն միջեւ «կտրուկ բաժանում» կայ զինուորական թոշակառուներու հարցով:

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր