• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հարիրի. Աշխատանքը Կեդրոնացած է Պիւտճէի Նախագիծին Մէջ Պակասուրդի Պահպանման Վրայ

20.06.2019   00:34

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –Վարչապետ Սաատ Հարիրի, առաջին անգամ, Չորեքշաբթի օր, մասնակցած է ելեւմտական եւ պիւտճէի խորհրդարանական յանձնաժողովի նիստին, որ կը վերաբերէր 2019-ի պետական պիւտճէի նախագիծին:

«Խորհրդարանին մէջ ընթացք առած է դրական բանավէճ մը։ Մենք բոլորս պիւտճէի նախագիծին մէջ կ՝ուզենք պահպանել պակասուրդը` «Համախառն ներքին արդիւնքի (ՀՆԱ) շուրջ 7.6 տոկոսի սահմաններուն»,- նիստէն ետք լրագրողներուն ըսաւ Հարիրին:

Ան նշեց, որ յանձնաժողովին այդ քայլը արդիւնք է տնտեսական այն բարդ իրավիճակին, ուր յայտնուած ենք մենք եւ ատիկա կը մղէ մեզ բարեփոխումները իրականացնելու։

Յիշեցնենք, որ յանձնաժողովը Յունիս 3-էն ի վեր պարբերաբար կը հանդիպի քննարկելու համար պիւտճէի նախագիծը, եւ արդէն իսկ հաստատած է շարք մը դրոյթներ, որոնք նախատեսուած են եկամուտներ ստեղծելուն եւ պակասուրդը նուազեցնելուն։

«Հիմք ընդունելով այն, ինչ ես տեսած եմ, յանձնաժողովն ու անոր ղեկավարը կ՝ուզեն պահպանել պակասուրդը (մօտ 7.6), եւ այնտեղ կատարուող աշխատանքները կեդրոնացած են անոր վրայ»,- ըսաւ Հարիրի:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր