• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ֆըրզլի. Խորհրդարանը Պիւտճէն Պիտի Վաւերացնէ Յուլիս 5-ին

17.06.2019   02:00

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – ԱԺ փոխնախագահ Էլի Ֆըռզլի Կիրակի օր յայտարարեց, որ խորհրդարանը 2019-ի պետական ​​պիւտճէն պիտի վաւերացնէ Յուլիս 5-ին, եւ որ փաստաթուղթը «շատ շուտով» պիտի ներկայացուի խորհրդարանի ընդհանուր ժողովի քննարկման:

Այժմ պիւտճէն կը քննարկուի Խորհրդարանի ելեւմուտքի եւ պիւտճէի կոմիտէին կողմէ, որմէ ետք անիկա պիտի ներկայացուի ընդհանուր ժողովին՝ նախքան իբրեւ օրէնք ընդունուիլը:

Յանձնաժողովը՝ մինչ օրս կայացած քննարկումներուն ընթացքին մերժած է պիւտճէի խնայողութիւններուն վերաբերող շարք մը կէտեր: Այնուամենայնիւ, ըստ Ֆըրզլիի, այդ յօդուածները պիտի փոխարինուին այլ միջոցներով` ապահովելու համար պիւտճէի պակասուրդի կրճատումը:

Յիշեցնենք, որ վարչապետ Սաատ Հարիրի այս շաբթուան սկիզբը կոչ ըրաւ խորհրդարանին՝ արագօրէն հաստատելու պիւտճէի նախագիծը:

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր